Centre cultuel et culturel AYASOFYA

Un projet digne et ambitieux pour la ville de Carrières-sous-Poissy

A la hauteur des espérances et des attentes des croyants de la ville de Carrières-sous-Poissy et des villes environnantes.

Ce projet a pour ambition de promouvoir l'Islam auprès de la population afin de rapprocher les peuples quel que soient leur origines et leurs croyances.

Le centre AYASOFYA composé d'un centre cultuel pourra accueillir 1 000 personnes et permettra aux fidèles de pratiquer leur culte dans la dignité et la tranquillité.

Le centre sera un lieu d’éducation, de transmission et d’échanges permettant le recueillement et la médiation tout en assurant la promotion de la citoyenneté.

Le bâtiment sera le miroir de notre héritage spirituel et culturel, le tout dans une architecture sobre et moderne tout en adoptant une démarche haute qualité environnementale (HQE) pour la construction de l'édifice.

 

Taille du projet :

• Taille du terrain : 4000 M²
• Centre cultuel sur une surface de : 600 M²
• Centre culturel sur une surface de : 2500 M² 

 

Détails des équipements :

Le projet est constitué de deux majeures parties :

 1. Centre cultuel (mosquée)
  • Répartie sur deux espaces de 350 M² et de 250 M², permettra d'accueillir 1 000 personnes pour la pratique du culte.
  • Des espaces permettant de réaliser les ablutions ou purification rituelle, consistent à laver certaines parties du corps, elles sont obligatoires pour accomplir la prière.
  • ...
 2. Centre Culturel
  • Une salle de conférence permettra d'accueillir 600 personnes pour diverses manifestations aussi bien par l'association que par la ville ou par des particuliers.
  • Salle de Sport d'une capacité de 50 personnes offrira divers équipements sportifs à destination des adhérents.
  • 2 Logements de fonction, un pour l'imam et l'autre pour le professeur de langue Turque viendront compléter l'ensemble de l'édifice.
  • 4 salles de cours permettra de dispenser des cours en langue Turque et des cours coraniques.
  • 2 Bibliothèques permettront aux fidèles et aux adhérents d'avoir un accès illimité à bon nombre d'ouvrages théologiques.
  • ...
 3. Poumon économique
  • Epicerie permettra aux membres et adhérents de l'association de s'approvisionner en produits alimentaires ou non-alimentaires.
  • ..
 4. Bon fonctionnement de l'association
  • Le complexe offira une salle de réunion et des bureaux à l'équipe dirigeante.

------------------------------

Kültür ve Kültür Merkezi AYASOFYA

Carrières-sous-Poissy şehri için değerli ve iddialı bir proje

Carrières-sous-Poissy şehrinde ve çevresindeki şehirlerde inananların beklenti ve beklentilerini karşılayan onurlu bir proje.

Bu projenin amacı insanları kökenleri ve inançlarından bağımsız olarak yakınlaştırmak için İslam'ı insanlara tanıtmaktır.

Bir ibadet merkezinden oluşan AYASOFYA merkezi 1.000 kişiyi ağırlayabilir ve ibadet edenlerin ibadetlerini onur ve huzur içinde uygulamalarına izin verebilir.

Merkez, vatandaşlığı teşvik ederken meditasyon ve arabuluculuk için eğitim, aktarma ve değişim yeri olacak.

Bu bina, manevi ve kültürel mirasımızı aynen sade ve modern bir mimaride yansıtırken, aynı zamanda binanın yapımı için yüksek çevresel kalite yaklaşımını benimsemiştir.

 

Projenin büyüklüğü:

• Arazi Büyüklüğü: 4000 M²
• Yüzeyinde dini merkez: 600 M²
• Bir alandaki kültür merkezi: 2500 M²

Ekipman detayları:

Proje iki ana bölümden oluşmaktadır:

 1. Dini Merkez (Cami)
  • 350 M² ve 250 M² olmak üzere iki alana yayılmış, ibadet için 1.000 kişiyi ağırlayacak.
  • Alınma veya ritüel temizlik yapacak yerler, vücudun belli kısımlarının yıkanmasından ibarettir, namaz kılmak zorundadırlar.
  • ...
 2. Kültür Merkezi
  • Bir konferans salonu, şehir veya dernek veya dernekler tarafından çeşitli etkinlikler için 600 kişiyi ağırlayacaktır.
  • 50 kişi kapasiteli Fitness Salonu, üyelere çeşitli spor malzemeleri sunacak.
  • Biri İmam, diğeri Türkçe öğretmeni olmak üzere iki etkinlik odası tüm binayı tamamlayacaktır.
  • Türkçe dersleri ve Kur'an dersleri için 4 derslik olacak.
  • 2 Kütüphane sadık olacak ve üyelerin pek çok teolojik çalışmaya sınırsız erişebilmesine izin verecek.
  • ...
 3. Ekonomik
  • Bakkal, üyelerin ve dernek üyelerinin yiyecek ve yiyecek olmayan ürünleri stoklamalarına izin verecektir.
  • ..
 4. Derneğin iyi işleyişi
  • Kompleks, yönetim ekibine bir toplantı odası ve ofisler sunacak.